تغییرات جزیی آیین نامه بیمه اجباری شخص ثالث


کردن وسایل و تجهیزات کارگران خود و نیز بیمه ی حوادث و شخص ثالث را نیز دارد. فصل سوم شرایط عمومی پیمان، با عنوان تعهدات و اختیارات کارفرما به امور مرتبط با کارفرما می پردازد که ازجمله ی آنها می توان به تحویل کارگاه، تغییر مقادیر کار، تعدیل پیمان، تغییر مدت پیمان و مدیریت و نظارت بر اجرای کار اشاره کرد. یکی از مهم ترین مواد این فصل ماده ی 21 آن است که تحت عنوان تغییر مقادیر کار، …

…: بر اساس ماده 3 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث مصوبه 1395 دارنده وسیله نقلیه مکلف است برای پوشش خسارت های واردشده به راننده مسبب حادثه، حداقل به میزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام بیمه حوادث اخذ کند. مبنای محاسبه میزان خسارت قابل پرداخت به راننده مسبب حادثه معادل دیه فوت و یا دیه و یا ارش جرح در فرض ورود خسارت بدنی به مرد مسلمان در ماه غیر حرام و هزینه معالجه آن می باشد …

…. نکته ی مورد توجه این است که هر مکتبی بنا به مبانی خود در این حوزه نظراتی ارائه داده است. برخی از مکاتب پیروان خود را در این حوزه صددرصد آزاد گذاشته و هیچ محدودیتی به آنها توصیه نمی کند. …

… مطابق تبصره 3 ماده 71 قانون تشکیلات شوراها و نحوه انتخاب شهرداران، نصب شهرداران در شهرهایی با جمعیت بیشتر از 200 هزار نفر و مراکز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می گیرد. شورای شهر بر اساس ضوابط و شرایط احراز صلاحیت شهرداران مندرج در آیین نامه مصوب این قانون، شهردار موردنظر خود را انتخاب می کند. …

قالب وردپرس

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *